• 1 mei - Rumi Renckens (2004)
  • 1 mei - Marc van Sambeek (1965)
  • 1 mei - Arjen Schaminée (1972)
  • 1 mei - Milou Molkenboer (2003)
  • 2 mei - Martien van Boxtel (1951)
  • 2 mei - Rens van den Broek (2002)
  • 2 mei - Ayla Thorn (1999)
  • 3 mei - Jarno Verstraten (2008)
  • 4 mei - Erik ter Burg (1963)