• Aanmelden als lid van Olympia‘18

  Wil je voetballen bij Olympia ’18?

  Vul dan VOOR JE EERSTE TRAINING onderstaande inschrijfformulier volledig in.

  Dit zijn de spelregels:

  • Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt je door de coördinator uitgenodigd om te komen trainen, je ontvangt gegevens over de trainingstijden en hoort wie de leiders/trainers van het team zijn.
  • Na drie proeftrainingen beslist de jeugdspeler of hij/zij definitief lid wil worden. Hiervan ontvangt de ledenadministratie graag bericht (per mail op ledenadministratie@olympia18.nl).
  • Als alle teams vol zijn, wordt in overleg met de coördinator bepaald bij welk team er mee getraind kan worden.
  • Bij voldoende "wachtende" spelers in een leeftijdscategorie zal een nieuw team samengesteld worden door de coördinator.
  • Een nieuw team wordt ingedeeld in de competitie na overleg met de KNVB.
  • De minimumleeftijd om te gaan voetballen en mee te trainen is 5 jaar.
  • Leden kunnen zich alleen inschrijven door de vereniging te machtigen de contributie en de kosten van kledingfonds en boetes automatisch te incasseren.
  • Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Olympia'18 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze privacyverklaringen vind je hier.
  • De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, meldt zich af bij Olympia '18 en gaat naar de 'nieuwe' vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn. Datzelfde geldt natuurlijk ook als je vanaf een andere vereniging lid wilt worden van Olympia '18.

  Heb je nog vragen over lidmaatschap, neem dan contact op met de ledenadministratie.

 • Aanmeldformulier

  Klik op de knop hieronder om je aan te melden bij Olympia'18.

 • Doorgeven van wijzigingen

  Wijzigt je adres of telefoonnummer? Wijzig je gegevens zelf in de voetbal.nl app.

  Wijzigt je emailadres of IBAN nummer? Neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@olympia18.nl

  Wil je je afmelden als lid? Neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@olympia18.nl

   

 • Contributie en kledingfonds

  Contributie:

   

  In onderstaande tabel staan de contributiebedragen voor alle lid-categorieën.

   

  Verenigingscontributie € 19,18
  Spelende Senior leden € 172,00
  Senior leden (alleen trainen) € 96,00
  Senioren 35+ (H) € 96,00
  Senioren 35+ (H) (alleen wedstrijden) € 63,00
  Jeugdleden O19 € 156,00
  Jeugdleden O17 € 140,00
  Jeugdleden O15/O14/O13/O12 € 124,00
  Jeugdleden O11/O10/O9/O8/O7 € 107,00
  Kledingfonds (seizoen 2021-2022 éénmalig geen inning) € 25,00
  Toeslag bij niet automatische incasso   € 10,00

   

  Alle bedragen gelden voor het seizoen 2021-2022 en kunnen jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering worden aangepast.

   

  Alle leden (ouders van jeugdleden) zetten zich belangeloos in voor de vereniging. Iedereen kan worden ingeroosterd bij het ophalen van oud papier, clubhuisactiviteiten (bar/keukendienst) of andere voorkomende activiteiten ter bevordering van de vereniging. Ouders van jeugdleden worden via de leider/trainer van hun kind geïnformeerd over het dienstenrooster.

  Met het lidmaatschap gaat het lid een verplichting aan jegens vereniging en team. Daarom kan het lidmaatschap slechts per seizoen (schriftelijk) worden beëindigd. 

   

  Als een automatische incasso om enige reden niet geïnd kan worden, ben je zelf verantwoordelijk voor betaling per ommegaande.

   

  Speelgerechtigdheid van spelende leden wordt geblokkeerd indien de volledige contributie niet tijdig is voldaan.

   

   

   

  Kledingfonds Olympia’18:

   

   

   

  Sinds 2008 is er binnen Olympia’18 een kledingfonds dat zorgt voor uniforme wedstrijdtenues (shirt, broek en sokken) van de teams binnen de gehele vereniging. Hiervoor betalen de leden 25 euro bovenop de jaarlijkse contributie. Voor dit bedrag zorgt de vereniging dat de kleding vervangen wordt indien dit noodzakelijk is.
  Aan het begin van het wedstrijdseizoen wordt de tas met de kleding aan de teams uitgereikt en aan het eind van het seizoen moet deze weer schoon en compleet ingeleverd worden. Gedrurende het seizoen organiseren de teams zelf het wassen van de kleding, meestal worden de tenues van het team volgens een schema door de spelers of ouders gewassen.