Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3-6-2019

Geplaatst op: Woensdag 22 mei 2019
 
Deze ledenvergadering is ook toegankelijk voor ouders van jeugdleden
 
   

 
Datum:           Maandag 3 juni 2019
Aanvang:        20.00 uur
Plaats:            Clubhuis Olympus
 
In de bijlage treffen jullie de agenda en de concept notulen van de vorige vergadering.

Tot 3 juni
Namens het bestuur