Oproep: commissie vrijwilligersopzet

Geplaatst op: Zaterdag 03 november 2018
Beste leden,

De inzet van vrijwilligers is een steeds groter probleem. Meer en meer zijn wij genoodzaakt om bedrijven in te huren om onze vereniging draaiende te houden. Dit betekent verhoging van de kosten. Tot nu toe heeft dit nog niet geleid tot verhoging van onze contributie. En dat willen we ook graag zo houden!

De noodzaak tot inzet van vrijwilligers is niet alleen binnen Olympia maar binnen alle sportverenigingen hard nodig. Echter veel leden denken dat het niet zo'n vaart zal lopen en menen dat er wel anderen zijn die de diverse taken oppakken. Maar we kunnen niet lang meer wachten. Veel taken die gebeuren liggen bij een kleine groep vrijwilligers. Bij uitval kunnen taken niet meer worden uitgevoerd.

Actie
Graag zouden we een commissie oprichten die gaat bekijken hoe we onze vrijwilligersinzet kunnen verhogen en taken onder vrijwilligers kunnen verdelen. Wij zijn dus op zoek naar enkele leden die deze commissie willen bemensen.

Verwachting
Van de commissie verwachten we dat zij met ideeën komen hoe de diverse taken binnen de vereniging kunnen worden gecategoriseerd en kunnen worden vertaald naar uren waarop men als senior-lid of (ouder van) junior-lid kan inschrijven. De taken die ingevuld moeten worden zijn vrij divers, en nog niet in alle gevallen specifiek bekend. Denk bijvoorbeeld aan oud-papier ophalen, bardienst draaien, fluiten bij een (jeugd-)wedstrijd, of gedurende een beperkt deel van het seizoen kledinguitgifte regelen. Ook bepaalde werkzaamheden die op een zaterdag moeten plaatsvinden kunnen hieronder vallen (opschonen deel van het sportpark, schilderen van deel van clubhuis of snoeiwerkzaamheden).

Aanmelding
Graag willen we als bestuur rond de tafel gaan zitten met ouders of seniorleden die er iets voor voelen om een dergelijk vrijwilligerssysteem op te tuigen. Voor je aanmelding en vragen kun je contact op met Fons Görts, (voorzitter@olympia18.nl).

Vacatures
In de bijlage tref je een overzicht aan van de huidige vacatures. Wij hopen dat jullie een steentje willen bijdrage aan onze vereniging.

Namens het bestuur