Notulen Algemene Ledenvergadering 12-11-2018

Geplaatst op: Woensdag 05 december 2018
Bijgaand de concept notulen en het gewijzigde huishoudelijke reglement naar aanleiding van de vergadering op 12-11-2018.