Toekomst Olympia

Geplaatst op: Woensdag 28 november 2018
In de afgelopen maanden is, onder begeleiding van de KNVB, gekeken naar de situatie bij Olympia en  de wensen die leden hebben t.a.v. zaken die Olympia voor de toekomst zou moeten aanpakken.
Tijdens 2 avond-sessies is geprobeerd om een beeld te krijgen van de huidige situatie bij Olympia en hebben we geprobeerd vast  te leggen hoe we vinden dat Olympia er over 5 a 10 jaar uit zou moeten zien.

Op deze avonden waren een 20-tal Olympianen aanwezig. Op de 2de avond is met name gekeken naar verwachtingen t.a.v. de toekomst van Olympia. Drie werkgroepen hebben in totaal 36 ideeën in kaart gebracht waarvan we vinden dat Olympia daar mee aan de slag moet gaan.
 
Vervolg
Dat willen we op maandag 10 december 2018 om 19.30 uur in ons clubhuis een vervolg geven en dan bepalen met welke ideeën we aan de slag moeten gaan. De acties die nodig zijn om die ideeën te realiseren, vraagt inzet van jullie, van alle Olympianen.

De ideeën die zijn aangedragen zijn erg divers, deze kunnen niet allemaal worden opgepakt. Het bestuur zal met een voorstel komen om een beperkt aantal acties op te starten om enkele van deze ideeën te kunnen realiseren. 
 
Sommige acties zijn waarschijnlijk redelijk snel te realiseren en kunnen we misschien wel dit seizoen afronden. Andere acties kosten meer tijd en zullen seizoen gestart kunnen worden maar de afronding daarvan ligt in volgend seizoen of misschien nog wel later.

Enquête
Om een goed beeld te krijgen wat we als vereniging willen, hebben we ook een enquête uitgewerkt waar al deze ideeën in verwerkt zijn. Via een mail waar een link kan worden aangeklikt, kan iedereen reageren op deze ideeën. Wij verzoeken alle leden om deze enquête in te vullen, zodat we een goed beeld hebben wat er leeft binnen de vereniging.
 
Komende week willen we deze reacties verwerken zodat we op 10 december aan de slag kunnen.
Degenen die op de vorige avonden zijn geweest , zijn ook de 10 december weer aanwezig, maar iedereen die Olympia een warm hart toedraagt is welkom op deze avond. Samen moeten we proberen om van Olympia ’18 een nog mooiere vereniging te maken dat kan alleen met jullie hulp.
 
 
Namens het bestuur