Toekomst Olympia vervolg...

Geplaatst op: Dinsdag 29 januari 2019

Na 2 brainstormsessies in oktober en november, zijn we afgelopen maand met een select gezelschap Olympianen verder gaan nadenken over acties die we willen oppakken om de wensen die door jullie zijn genoemd vorm te geven. Deze avond vond plaats op 10 december. Tijdens die avond hebben we ook de uitslag van de enquête die onder onze leden is gehouden, gepresenteerd. Deze enquete is voor een eerste keer behoorlijk goed ingevuld, en we zullen deze vorm van peilen van de mening wellicht vaker gaan gebruiken.

Wat er uit de enquête naar voren kwam waren de volgende punten:
* meer werken aan communicatie,
* meer open staan voor jeugd activiteiten (niet perse op voetbal gericht),
* zorgen dat we goede trainers voor de jeugd regelen (niet perse opgeleid).
* Zorgen dat iedereen die bij Olympia komt, zich thuis voelt,
* Vrouwenvoetbal en G-voetbal vinden we ook belangrijk voor de vereniging
* De informatie die Olympia op social media presenteert, wordt door minder dan de helft gevolgd. Social media zou echter meer door Olympia ingezet moeten worden, vindt een meerderheid van respondenten

Ook blijkt dat de meesten die de enquête hebben beantwoord, niet zo veel op hebben met acties die gericht zijn om meer vrijwilligers actief bij de vereniging te krijgen. Toch zal ook daar meer energie in moeten worden gestoken om de diverse activiteiten die binnen een club moeten worden gedaan , door deze vrijwilligers te laten uitvoeren.

Aan het eind van de avond zijn we begonnen met het vastleggen van enkele acties om bepaalde zaken aan te gaan pakken. De volgende acties zijn benoemd en sommigen van de aanwezigen hebben zich verbonden aan deze activiteit.

* Inventariseren per discipline wat we aan vrijwilligers nodig hebben binnen onze club
* Topspin benaderen voor opzetten van een systeem waar vrijwilligers zich kunnen “inschrijven” voor diverse taken
* ROC benaderen om studenten in te zetten voor specifieke taken waar zij in hun studie mee te maken krijgen; stage lopen
* Organiseren van een jeugdtournooi
* Voorstel voor vrouwenvoetbal 7 * 7 bij bestuur presenteren
* Vrouwenvoetbal meer promoten buiten de vereniging
* Interesse peilen voor mannenveteranenvoetbal 7 * 7
* Contact leggen met andere (omliggende) verenigingen, maar ook met andere voetbalverenigingen

De volgende avond dat we bij elkaar komen is 18 februari (een datum was toen nog niet geprikt), aanvang 19.30. We gaan dan bekijken hoe ver we zijn en welke volgende stappen er moeten worden genomen. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom.

Namens het bestuur
Fons Görts