• Agenda Algemene Ledenvergadering 17 mei 2022

  UITNODIGING EN AGENDA

  ALGEMENE LEDENVERGADERING

  Deze ledenvergadering is ook toegankelijk voor ouders van jeugdleden

   

   

  Datum:            Dinsdag 17 mei 2022
  Aanvang:         20.00 uur
  Plaats:             Clubhuis Olympus

   

  1. Opening

  2. Vaststellen agenda

  3. Notulen vorige vergadering d.d. 22-11-2021

  4. Mededelingen

  5. Toelichting Algemeen Beleid

  6. Toelichting Technisch Beleid

  7. Begroting en contributievaststelling

  8. Aftreden en benoeming bestuursleden

   a. Aftredend Fons Görts en niet herkiesbaar
   b. Aftredend Toon Pelzer en herkiesbaar

   Voorgedragen kandidaten voor bestuursfunctie

   a. Robert Philips
   b. Rian Coenen

   Kandidaten kunnen zich tot één uur voor de vergadering opgeven bij de secretaris.

  9. Rondvraag en Sluiting