• Avond in het kader van inzet vrijwilligers

  Op 11 Maart hebben 16 leden en ouders van leden gehoor gegeven aan de oproep vanuit het bestuur om mee te denken over de inzet van vrijwilligers. Die avond werd gepresenteerd door het projectteam dat afgelopen maanden in kaart heeft gebracht hoe het vrijwilligersbeleid te verbeteren.

  Na de opening door de voorzitter, werd eerst een filmpje van de KNVB vertoond, “back to basics” geheten. Dat kun je nog steeds googelen en geeft een goede impressie waar alle clubs tegenwoordig mee worstelen, en dus ook Olympia.

  Vervolgens hield Kees (Bentvelsen) een presentatie waarin een aantal specifieke voorbeelden en aandachtspunten aan bod kwamen. Daarna ontstond er een levendige discussie vanuit de zaal.

  De aanwezigen werden opgedeeld in 4 groepen die afzonderlijk de belangrijkste aandachtspunten op papier hebben gezet. De vragen die moesten worden beantwoord waren:

  • Wat gaat er goed bij Olympia?
  • Wat loopt stroef en zou beter kunnen?
  • Hoe kunnen we dit veranderen?
  • Wat kun je zelf of je team hieraan bijdragen

  De avond werd afgesloten met een presentatie van bestuursleden Sander en Fons waarin de jaarkalender werd gepresenteerd. In deze kalender komen alle activiteiten die door het jaar heen bij Olympia worden uitgevoerd met daarbij de persoon of het team dat daar verantwoordelijk voor is.

  In de evaluatie van het projectteam is besloten om de volgende punten op te pakken door de aanbieders van hulp tijdens de bijeenkomst:

  • Welkom bij de club:
   Hiermee zorgen we dat nieuwe jeugdleden ontvangen worden door enkele vrijwilligers en uitleg krijgen over hoe diverse zaken zijn geregeld bij Olympia;
  • Bieden van hulp aan de groenploeg om een activiteit uit gaan voeren, te denken valt aan reclame-borden wassen;  
  • Organisatie “End of Season-toernooi";
  • Hulp bieden aan wedstrijdcoördinatie op zaterdag zowel binnen bij ontvangst van de teams als buiten bij het leveren van scheidsrechters op het veld

   Inmiddels zijn diverse actienemers aan de slag gegaan om bovenstaande actie op te pakken.

  Namens het bestuur willen we iedereen bedanken die hier een bijdrage geleverd heeft, of straks gaat leveren. In het nieuwe seizoen wordt een vervolg geven aan de acties, zodat we ook andere leden en ouders van jeugdleden hierbij worden betrokken.