• Volgende week maandag 8 april vindt alweer de 5de sessie plaats in het kader van de toekomst van Olympia. De eerste avonden hebben we vooral gekeken naar wat wij, Olympianen, vinden dat er binnen de club ontbreekt. De laatste avonden zijn gebruikt om acties vast te leggen en daarvoor verantwoordelijke te vinden, die de kar willen gaan trekken om deze acties uit te werken tot concrete activiteiten.
    Op de laatste bijeenkomst van 18 februari hebben we gemerkt dat er al een en ander in gang gezet is, waar we erg tevreden over zijn. We verwachten ook niet dat alles opgepakt kan worden. We willen niet allerlei activiteiten opstarten die half worden ingevuld. Wat we doen, moeten we goed doen. Enkelen van deze activiteiten die we gaan organiseren gaan zeker een bepaalde belasting geven binnen diverse geledingen van de club. Daarover meer aankomende avond.

    Wat nog wel zorgen baart en dat zal ook een onderdeel van de volgende avond zijn, het tekort aan vrijwilligers. Dat zijn we in kaart aan het brengen zodat we concretere inzet van leden en ouders van leden kunnen vragen, passend bij uw interesse.

    Aanstaande maandag 8 april komen we om 19.30 uur weer samen in ons clubhuis. We gaan dan bekijken hoe ver we zijn en welke volgende stappen er moeten worden genomen. Degenen die op de vorige avonden zijn geweest , zijn ook de 8ste april weer uitgenodigd. Maar ook andere leden die Olympia een warm hart toedragen zijn welkom op deze avond.

    Met alles wat er momenteel speelt binnen de vereniging, zijn we op goede weg om Olympia ‘18 nog meer in de schijnwerpers te zetten.