Aanmelden als lid van Olympia‘18

Wil je voetballen bij Olympia ’18? Download het inschrijfformulier onderaan deze pagina, vul het volledig in en lever het in bij de ledenadministratie.
Nieuwe jeugdspelers mogen eerst drie keer proef trainen, voordat ze definitief aangemeld worden als lid. De minimumleeftijd om te gaan voetballen en mee te trainen is 5 jaar.
Afhankelijk van de leeftijd kan het zijn dat een pasfoto en/of kopie identiteitsbewijs noodzakelijk is. Kijk goed op het inschrijfformulier en zorg dat gevraagde stukken bijgevoegd worden. Leden kunnen zich alleen inschrijven door de vereniging te machtigen de contributie en de kosten van kledingfonds en boetes automatisch te incasseren.
Hoe werkt het?
  • Na ontvangst van het inschrijfformulier neemt de ledenadministratie contact op met de nieuwe speler (tenzij dit contact al voor het inleveren heeft plaatsgevonden) .
  • De ledenadministratie neemt contact op met de coördinator. Die deelt de speler in een team in.
  • Je ontvangt gegevens over de trainingstijden en hoort wie de leiders/trainers van het team zijn.
  • Na drie keer trainen beslist de jeugdspeler of hij/zij definitief lid wil worden. Hiervan ontvangt de ledenadministratie graag bericht (telefonisch/per mail).
  • Als alle teams vol zijn, wordt in overleg met de coördinator bepaald bij welk team er mee getraind kan worden.
  • Bij voldoende “wachtende” spelers in een leeftijdscategorie zal een nieuw team samengesteld worden door de coördinator.
  • Een nieuw team wordt ingedeeld in de competitie na overleg met de KNVB.