Doorgeven van wijzigingen

Om de ledenadministratie up to date te houden vragen we om de volgende wijzigingen schriftelijk of per mail door te geven:
  • Adres
  • Bereikbaarheid (telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen))
  • Rekeningnummer voor automatische incasso van (contributie-) gelden