Informatie over contributie en lidmaatschap

In onderstaande tabel staan de contributiebedragen voor alle lid-categorieën.

Contributie 2017/2018 voor:
Spelende Senior leden € 163,00
Alleen trainen € 87,00
Jeugdleden O19 € 147,00
Jeugdleden O17 € 131,00
Jeugdleden O15/O14//O13/O12 € 115,00
Jeugdleden O11/O10/O9/O8/O7 € 98,00
Verenigingscontributie € 19,18
Toeslag bij niet automatische incasso   € 10,00
     

Alle bedragen gelden voor het seizoen 2018/2019 en kunnen jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering worden aangepast.

Olympia ’18 kent voor alle spelende leden een kledingfonds. Wedstrijdtenue (shirt/broek/sokken) wordt verschaft door de vereniging. De bijdrage hiervoor is € 25 per jaar. Dit bedrag wordt tegelijk met de contributie geïnd.

Alle leden (ouders van jeugdleden) zetten zich belangeloos in voor de vereniging. Iedereen kan worden ingeroosterd bij het ophalen van oud papier, clubhuisactiviteiten (bar/keukendienst) of andere voorkomende activiteiten ter bevordering van de vereniging. Ouders van jeugdleden worden via de leider/trainer van hun kind geïnformeerd over het dienstenrooster.

Met het lidmaatschap gaat het lid een verplichting aan jegens vereniging en team. Daarom kan het lidmaatschap slechts per seizoen (schriftelijk) worden beëindigd. (Zie ook ‘Afmelden als lid van Olympia ’18’.)