Overschrijving naar een andere vereniging

Een overstap naar een andere vereniging is gebonden aan een aantal regels vanuit de KNVB.

De overschrijving wordt door Olympia ‘18 pas verleend nadat alle verplichtingen jegens Olympia ’18 zijn voldaan (contributie, boetes, in te leveren tenues, etc.).

Na toetsing van bovenstaande kan het vertrekkend lid zijn lidmaatschap schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie en hier zijn KNVB-relatienummer opvragen.