• Sportpark gesloten: dus niet voetballen!

  Het is absoluut niet toegestaan om op dit moment gebruik te maken van het sportpark.

  Zowel gisteren (30) als vandaag (50) zijn grote aantallen leden en mogelijk ook niet leden aan het voetballen op onze velden. De veiligheidsregio Noord Brabant heeft een noodverordening in werking gesteld waarbij het mogelijk is om boetes uit te delen aan (georganiseerde) bijeenkomsten. We riskeren dus handhaving en boetes.

  Belangrijker is dat de volksgezondheid op dit moment de hoogste prioriteit heeft.

  We begrijpen dat het mooie weer en vrij zijn van school verleidelijk zijn om partijtje voetbal te spelen. We vragen je met klem om je vertier alleen, of met enkele anderen op veilige afstand, te zoeken. Uiteraard geldt deze verordening en oproep ook voor de hockeyvelden.

  Het sportpark is en blijft tot nader order gesloten.

  Pas goed op jezelf en op elkaar, wees soldiair en blijf thuis.