• UITGIFTE OBLIGATIELENING
  Obligatie € 250 met 2,5% rente per jaar, jaarlijkse uitbetaling van de rente na afloop kalenderjaar
  Obligatie € 1.000 met 3% rente per jaar, jaarlijkse uitbetaling van de rente na afloop kalenderjaar
   
   
  Beste leden, ouders van leden,
   
   
  Tijdens de algemene ledenvergadering van enkele weken geleden is goedkeuring gegeven om een obligatielening uit te schrijven voor de financiering van de verlichting en de geplande herinrichting van de kantine.
   
  Voor alle leden, sponsoren, maar ook alle andere geïnteresseerden, is het mogelijk om 1 of meerdere obligaties te kopen (van € 250 en/of € 1.000). Door te klikken op de titel kom je op de site en vind je alle informatie over de obligaties.
   
  In het kort hieronder de belangrijkste punten:
  • Je schaft één of meerdere obligaties aan van € 250 of € 1.000, via invulling van het inschrijfformulier 221110 Inschrijfformulier obligatielening december 2022 BSV Olympia).
  • De definitieve toekenning ontvang je tussen 15 en 22 december 2022, met daarbij de nadere instructies.
  • Elk jaar wordt na afloop van het kalenderjaar de rente uitbetaald aan de eigenaar van de obligatie (2,5% op de obligatie van € 250, 3% op de obligatie van € 1.000). Voor het eerst in januari 2024.
  • Elk jaar wordt een bedrag van € 12.000 aan obligaties uitgeloot, waarna de eigenaren hiervan hun inlegbedrag terugkrijgen. Daarmee stopt tevens de rentebetaling.
  • De obligaties worden afgegeven op naam en worden aangegaan voor (maximaal) 12 jaar.
  • Het is toegestaan om meerdere obligaties aan te schaffen, bij overschrijving van het gewenste bedrag (€ 144.000) wordt er geloot.
   
  Het ingevulde formulier kan worden verstuurd naar penningmeester@olympia18.nl, per post naar Olympia’18, Postbus 66, 5830 AB Boxmeer of in een gesloten envelop worden afgegeven in de kantine.
   
  Indien er nadere vragen of toelichting gewenst is, kan worden gemaild naar penningmeester@olympia18.nl
   
  Wij hopen hiermee iedereen een mooie kans te geven om bij te dragen aan de club en in ruil daarvoor een leuk rendement te geven op de ingelegde gelden.
   
   
  Bestuur BSV Olympia’18