• WIJZIGING: aan de agenda is een extra punt toegevoegd!

   

  Op maandag 14 november 2022 nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit op onze Algemene Ledenvergadering.
  De vergadering start om 20.00 uur in ons clubhuis Olympus.

  Bijgaand de agenda voor deze vergadering. Zorg dat je erbij bent. Het voorstel verplichte ledenparticipatie zal worden behandeld en in stemming gebracht. Dus laat je stem gelden!

  De notulen van de vorige vergadering kun je via mail opvragen bij de secretaris (secretaris@olympia18.nl).

  Namens het bestuur