• Vrijwilligers gezocht voor toernooien

  Beste Olympiaan,

  Het bestuur is samen met een werkgroep de vrijwilligersparticipatie van leden en ouders van jeugdleden aan het voorbereiden. Op de laatste algemene ledenvergadering is hier al een aankondiging over gedaan.

  De nood, met name in de kantine, is echter nu al zo hoog dat we vooruitlopend hierop deze vrijwilligerswerkzaamheden al onder de aandacht brengen.

  Zonder bijdrage van leden en ouders van jeugdleden is het niet meer mogelijk om alle normale openingstijden van de kantine overeind te houden. Daarnaast zal dit ook consequenties hebben voor de andere verenigingsactiviteiten waar de kantine bij nodig is.

  Het bestuur stelt op dit moment voor:

  • Elk lid of 1 ouder van een jeugdlid verricht op jaarbasis 4 uur vrijwilligerswerk.

  Oproep

  Voor nu zoekt de toernooicommissie, in samenspraak met de kantinecommissie vrijwilligers voor zaterdag 27 augustus (Internationaal jeugdtoernooi) en zaterdag 3 september en zondag 4 september (Kick off toernooi) , leden en ouders van jeugdleden die een dienst van 4 uur willen invullen.

  De blokken lopen van:

  08.00 - 12.00 uur, 12.00 - 16.00 uur en 16.00 - 20.00 uur.

  Leden die hier hun bijdrage aan leveren hebben daarmee direct voldaan aan de voorgestelde vrijwilligersparticipatie.

  Aanmelden kan via: kantine@olympia18.nl

  Wij rekenen op jullie bijdrage, tenslotte geldt nog steeds: Samen zijn wij Olympia.

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert Philips

  Voorzitter BSV Olympia'18

  e: voorzitter@olympia18.nl
  m: 06-55806207