• Wijziging inzamelmethode oud papier per 1 januari 2022

  Na besluit van de gemeente Boxmeer is er voor Olympia ’18 in 2022 niet langer de mogelijkheid oud papier huis-aan-huis in te zamelen middels vrachtwagens.

  De inzameling gaat per ingang van het nieuwe jaar plaatsvinden op wekelijkse basis door middel van containers waar burgers van Boxmeer hun oud papier naar toe kunnen komen brengen.

  Waar: parkeerplaats tussen Olympia '18 en de honkbalvereniging aan de Graafseweg
  Tijd: elke maandagavond van 18.30 - 20.30 uur met ingang van 3 januari 2022

  Wij begrijpen dat de nieuwe inzamelmethode een stap achteruit is in de service richting burgers. Wij willen benadrukken dat dit ook niet onze eigen keuze is. Dit is een besluit van de gemeente Boxmeer samen met de partij die de vrachtwagens/containers beschikbaar stelt en hebben wij hier geen invloed op.

  We hopen dat iedereen zijn oud papier komt brengen. Alle opbrengsten zullen nog altijd ten goede komen aan de vereniging.